Publikacje

Wybrane publikacje pracowników, doktorantów i współpracowników Katedry Psychologii Rehabilitacji KUL 

Listę publikacji oraz link do pobrania niektórych z nich można znaleźć tutaj: http://www.kul.pl/publikacje,art_22649.html

2016

Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością
pod red. Wojciecha Otrębskiego i Katarzyny Mariańczyk
Wyd. Harmonia 


We wstępie do publikacji czytamy:
„Potrzeba transdyscyplinarnego myślenia i działania w obszarze rehabilitacji jest dziś oczywista dla coraz większej liczby badaczy zjawiska niepełnosprawności i przebiegu procesu rehabilitacji oraz całej rzeszy specjalistów praktyków zaangażowanych w ten proces. […] Za sprawą przekazywanego czytelnikom tomu chcemy włączyć się w trwający od wielu lat dyskurs dotyczący potrzeby i konsekwencji wczesnej interwencji i stymulacji rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Na nasze zaproszenie do współpracy w realizacji tego zadania odpowiedziało wielu badaczy i spora grupa praktyków działających w tym obszarze rehabilitacji. Efektem współpracy jest kolejna z serii monografia wieloautorska, w której prezentujemy szereg informacji z zakresu: diagnozy oraz wczesnego wspomagania dzieci niepełnosprawnych w rozwoju, wychowania i nauczania, wsparcia rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi i ich funkcjonowania w środowisku rówieśniczym”. 


Szczegółowe informacje na temat publikacji można znaleźć na stronie wydawnictwa: 
http://harmonia.edu.pl/pl/p/PRZEPIS-NA-REHABILITACJE/1237

2015

Narzędzia pomiaru w psychologii rehabilitacji. REHAB1
Tadeusz Witkowski, Wojciech Otrębski, Grzegorz Wiącek, Agnieszka Czusz, Katarzyna Mariańczyk

Wyd. PTPiP

Efektem pracy zespołu Katedry Psychologii Rehabilitacji jest zestaw narzędzi pierwotnego autorstwa założyciela Katedry - ks. Tadeusza Witkowskiego. Narzędzia w nowej, zaktualizowanej wersji zostały wydane przez Pracownie Testów Psychologicznych i Pedagogicznych (PTPiP) w Gdańsku.

Publikację tworzą:

1) Skala Aktualizacji Siebie (AS-5-R)

2) Skala Psychospołecznych Problemów: Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego (URK-R) i Osób Przewlekle Chorych (PCH-R)

3) Inwentarz Wrażliwości Moralnej dla młodzieży i młodych dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym


Szczegółowe informacje na temat narzędzi można znaleźć na stronie wydawnictwa: http://www.pracowniatestow.pl/pl/p/Narzedzia-pomiaru-w-psychologii-rehabilitacji.-REHAB1/139


2014

Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej
pod red. Wojciecha Otrębskiego i Grzegorza Wiącka
Wydawnictwo KUL

Zgromadzony materiał został podzielony na kilka części zorganizowanych tematycznie. Pierwszą z nich stanowią opracowania opisujące podstawowe problemy w aktualnym stanie wiedzy na temat rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Kolejne części monografii prezentują opracowania poświęcone tematyce określonych grup osób niepełnosprawnych, a więc osób z niepełnosprawnościami zmysłowymi, chorobą psychiczną, niepełnosprawnością umysłową, niepełnosprawnością ruchową i somatyczną, a także z deficytami neurologicznymi, zaburzeniami mowy oraz niepełnosprawnością wieloraką. Książkę kończy zbiór prac poświęconych zagadnieniom metodologicznym i proceduralnym w praktyce rehabilitacyjnej.
Redaktorzy

Szczegółowe informacje na temat publikacji można znaleźć na stronie wydawnictwa: 
http://www.kul.com.pl/index.php?products=product&prod_id=1912Brak komentarzy:

Prześlij komentarz